Kontaktinformasjon

Tlf.  97 017 016
E-mail: post@oddenspiseriogcatering.no

Daglig Leder: Cathrine Jensen
Tlf dir: +47 90 67 26 34
E-mail: kathrine.jensen@oddenspiseriogcatering.no

Eier, Salg- og markedsføring
Tlf dir: +47 40 04 80 90
e-mail: stian@oddenspiseriogcatering.no

Kontaktskjema